תקציר הסכום של סדרה חשבונית

מציאת סכום n האיברים הראשונים של סדרה חשבונית, מציאת מספר האיברים בסדרה חשבונית, מציאת הנוסחה ל- Sn, עמ׳ 103-101 - דוגמאות א׳-ג'