תקציר עמ' 94 - ת. 30

תרגיל חזרה בנושא בעיות תנועה