תקציר עמ' 93 - ת. 20

תרגיל חזרה בנושא בעיות תנועה