מציאת ערכי n ו-an, מציאת האיבר הגדול ביותר בטווח נתון