תקציר עמ' 99-98 - ת. 35, 39

מציאת ערכי n ו-an, מציאת האיבר הגדול ביותר בטווח נתון