תקציר עמ' 97 - ת. 19

מציאת מספרים היוצרים סדרה חשבונית, תכונת הסדרה החשבונית