תקציר עמ' 96 - ת. 15

הגדרת סדרה חשבונית לפי מקום ועל פי כלל נסיגה