תקציר עמ׳ 92 - דוגמה ג׳

מציאת הנוסחה ל- an והגדרת הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה