תקציר סדרה חשבונית

סדרה כללית, הגדרה של סדרה, הגדרת הסדרה החשבונית, נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית, עמ׳ 92 - דוגמה א׳ (מציאת an ו-n)