תקציר עמ׳ 16 - ת. 22

תרגיל חישוב מרחק בין שתי נקודות