תקציר עמ׳ 15 - ת. 14

תרגיל חישוב מרחק בין שתי נקודות