תקציר עמ' 13  -  דוגמה ג'

מציאת מרחק הקטן מערך נתון