תקציר עמ' 12  -  דוגמה ב'

מציאת קודקוד על פי אורך צלע ונקודה נתונים