הנקודה במערכת הצירים, נוסחה למציאת מרחק בין שתי נקודות, עמ 12 - דוגמה א