תקציר עמ׳ 253 - ת. 20

תרגיל לחזרה בנושא חקירת פונקציות טריגונומטריות