תקציר עמ׳ 249 - ת. 4

תרגיל לחזרה בנושא חקירת פונקציות טריגונומטריות