תקציר זיהוי פונקציה טריגונומטרית עפ״י הגרף

חקירת פונקציה טריגונומטרית והתאמת פונקציה לגרף, עמ׳ 247 - ת. 4