תקציר עמ׳ 243 - ת. 29

חקירת פונקציה טריגונומטרית עם פרמטרים כולל פיתול וקעירות