תקציר עמ׳ 241 - ת. 21

חקירת פונקציה טריגונומטרית כולל פיתול וקעירות