מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה ומטה של פונקציות טריגונומטריות, עמ' 240  -  דוגמה