תקציר נקודות פיתול ותחומי קעירות - פונקציות טריגונומטריות

מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה ומטה של פונקציות טריגונומטריות, עמ' 240  -  דוגמה