תקציר עמ׳ 239 - ת. 9

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה טריגונומטרית