תקציר מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית

עמ' 237  -  דוגמה