תקציר עמ׳ 231 - ת. 31

חקירת פונקציה טריגונומטרית עם פרמטרים וסרטוט גרף של פונקציה טריגונומטרית