תקציר עמ׳ 229 - ת. 24

חקירת פונקציה טריגונומטרית וסרטוט גרף של פונקציה טריגונומטרית