תקציר עמ׳ 228 - ת. 20

חקירת פונקציה טריגונומטרית וסרטוט גרף של פונקציה טריגונומטרית