תקציר חקירת פונקציה טריגונומטרית וסרטוט גרף של פונקציה טריגונומטרית

עמ' 226  -  דוגמה