תקציר עמ׳ 225 - ת. 20

מציאת אסימפטוטה אנכית של פונקציה טריגונומטרית