תקציר עמ׳ 225 - ת. 17

מציאת אסימפטוטה אנכית של פונקציה טריגונומטרית בתחום נתון