תקציר עמ' 223  -  דוגמה ב'

מציאת אסימפטוטה אנכית של פונקציה טריגונומטרית