תקציר עמ' 223  -  דוגמה א'

מציאת אסימפטוטה אנכית של פונקציה טריגונומטרית