תקציר עמ׳ 222 - ת. 11

מציאת נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה של פונקציה טריגונומטרית