תקציר מציאת נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה של פונקציה טריגונומטרית

עמ' 221 - דוגמה