תקציר עמ' 66 - ת. 33

שורשים מסדר n של מספר מרוכב - חישוב זוויות בין ישרים