תקציר עמ' 66 - ת. 27

מציאת שורשים מסדר n של מספר מרוכב