תקציר עמ' 65 - ת. 26

מציאת שורשים מסדר n של מספר מרוכב