פתרון משוואות עם הוצאת שורש של מספר מרוכב, המשמעות הגיאומטרית והאלגברית, עמ' 62 - דוגמה