תקציר כפל מספרים מרוכבים הכתובים בצורה קוטבית, המשמעות הגיאומטרית של כפל, כפל של מספר מרוכב בחזקות של i

עמ' 35 - 37 - דוגמה א'