תקציר שורשי היחידה - פתרון המשוואה z

עמ' 59 - דוגמה ב'