תקציר שוויון, חיבור וחיסור וכפל של שני מספרים מרוכבים -

עמ' 13 - דוגמה א'