תקציר חקירת פונקציה עם שורש רביעי

עמ' 329 - דוגמה