תקציר עמ' 331 - ת. 8

חקירת פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם חזקה ופונקציות עם שורשים (ללא פרמטרים)