תקציר עמ' 331 - ת. 10

חקירת פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם חזקה ופונקציות עם שורשים (עם פרמטרים)