תקציר עמ' 336 - ת. 3

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ושל פונקציה עם שורשים