תקציר עמ' 259 - ת. 12

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציה מעריכית