תקציר עמ' 327 - דוגמה

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים