מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים