תקציר עמ' 326 - ת. 18

מציאת פרמטרים ונקודות קיצון של פונקציה עם שורשים