תקציר עמ' 325 - ת. 7

מציאת תחום הגדרה ונקודות קיצון