תקציר עמ' 324 - ת. 12

מציאת פרמטרים של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציה עם שורש