תקציר משיק - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

עמ' 322 - דוגמה א'