תקציר עמ' 322 - ת. 23

חישוב ערך x על פי ערך הנגזרת