תקציר עמ' 320 - דוגמאות ב' - ג'

עמ' 320 - דוגמאות ב' - ג'